January 2014

January 4                Making Sense of Operations            Waterloo, Iowa

January 7                Making Sense of Operations            Waterloo, Iowa

January 9                Making Sense of Operations            Waterloo, Iowa

January 11              Making Sense of Operations            Waterloo, Iowa